Achtergrondinformatie over klankschalen

Klankschalen zijn oorspronkelijk afkomstig uit Tibetaans boeddhistische gebieden in de Himalaya. Ze worden gebruikt als offerschalen, slaginstrumenten en als geluidsbronnen om beter te kunnen ontspannen. Elke klankschaal heeft een eigen karakter, toonzetting en klankkleur. Ze brengen door de klank en de trilling energie in beweging in jouw lichaam (en aura).

Effecten van de trilling

De vibraties en geluiden van klankschalen werken energetisch op het water in je lichaam.  Wist je dat jouw lichaam voor 70% uit water bestaat? Door de klankschalen op of naast het lichaam te plaatsen komt de energie van je lichaam in balans. De trilling en het geluid hebben beiden een verschillend effect.

Effecten van geluid

Een klankschaal brengt geluid voort door het onder andere aan te slaan met een klopper. Klankschalen kennen veel boventoonresonanties met specifieke zwevingen. De werking wordt toegeschreven aan resonantie. Door de klankschaal op een andere manier vast te houden, worden andere resonantiefrequenties dominant en verandert de klank.

Materialen

Er zijn meerdere soorten klankschalen die op verschillende manieren zijn onder te verdelen naar herkomst of materiaal waar ze van gemaakt zijn. De bekendste komen uit het Himalayagebied. Gouden klankschalen worden voornamelijk verkocht onder de naam Lama-schalen, dat is afgeleid van het lamaïsme, dat een ander woord is voor het Tibetaans boeddhisme. De schalen worden vanwege de behoefte naar uiterlijkheden veelal in de New agebeweging en het boeddhisme gebruikt. Tijdens de productie wordt de klankschaal eerst gepolijst. Maar ook in het Westen en in de Verenigde Staten worden klankschalen gemaakt. (Bron)